Få vores nyheder på mail

Dansk Retursystem: CSR-certificering skal leve gennem medarbejderne

Pressemeddelelse   •   Dec 14, 2018 15:16 CET

Vicedirektør for Cirkulær Økonomi, Heidi Schütt Larsen, og CSR-chef, Peter Harpsøe Engel, modtog det officielle CSR-certifikat som bevis på, at Dansk Retursystem nu er CSR-certificeret. Foto: Ty Stange

I dag blev miljøvirksomheden Dansk Retursystem officielt CSR-certificeret. Det skete efter to års målrettet arbejde med at opbygge et CSR-ledelsessystem, der kan understøtte det fokus på mennesker, miljø og økonomi, virksomheden har haft, siden den blev grundlagt i 2002. Processen involverede – og involverer fortsat - alle medarbejdere i virksomheden.


CSR er en integreret del af Dansk Retursystems hverdag. For virksomheden er sat i verden for at sikre, at vi i Danmark genanvender alle engangsemballager med pant til gavn for klima, miljø og jordens ressourcebeholdning. Det betyder, at Dansk Retursystem driver virksomheden efter en cirkulær økonomisk forretningsmodel med fokus på de medarbejdere og interessenter, der er essentielle for virksomhedens succes. Men for et par år siden besluttede Dansk Retursystem sig for at gå et skridt videre og i samarbejde med medarbejderne gennemgå alle arbejdsgange for at sikre, at alle dele af virksomheden systematisk arbejder med CSR. Det har været en lærerig og brugbar proces, som i dag resulterede i, at virksomheden blev certificeret efter den danske standard DS 49001.

Med CSR-certificeringen har Dansk Retursystem fået dokumentation for, at den arbejder målrettet og ambitiøst ikke bare med sin kerneforretning, som er miljø og genanvendelse, men også de mange andre aspekter af CSR, herunder effektivitet, medarbejdere og omverden.

”CSR-certificeringen fik os til at gennemgå vores arbejdsgange med en tættekam. Det har handlet om at få defineret, hvad der er CSR inden for de enkelte arbejdsområder. Det betyder dels, at vi er blevet bevidste om, hvornår vi arbejder med CSR, og dels at vi har fået strammet op og forbedret vores arbejdsgange inden for de enkelte områder. Det betyder også, at vi har sat os nye CSR-mål, så vi kontinuerligt kan dokumentere, at vi forbedrer vores indsats og at vi bliver kontrolleret,” fortæller CSR-chef Peter Harpsøe Engel.

En certificering lever kun, hvis alle er med

For Dansk Retursystem er CSR-certificeringen mere end dokumentation. Den har bragt miljøvirksomheden igennem en lang og krævende proces, som har udviklet den.

”Det har kostet tid og kræfter at komme hertil, men arbejdet vil forsætte, så vi kan blive ved med at høste. Målet var, at alle medarbejderne var en del af processen og bidrog med erfaring og viden. Det lykkedes, og det har bl.a. ført til et styrket samarbejde på tværs”, fortæller Peter Harpsøe Engel og fortsætter:

”I processen med at vurdere og gennemgå arbejdsgange opstod et nyt samarbejde mellem tre afdelinger om at formulere en fælles tilgang for kundekontakt. Initiativet kom fra medarbejderne selv, og det skete, fordi det viste sig at give merværdi til CSR-arbejdet på området.”

Han ser samarbejdet mellem de tre afdelinger som et af flere eksempler på, hvor gavnligt processen med at blive certificeret har været for virksomheden.

”Og når medarbejderne er involverede på den måde, så er chancen for, at certificeringen kommer til at leve i hverdagen meget større.”

Faktaboks:

Dansk Retursystem er certificeret efter den danske CSR-standard DS 49001. Standarden stiller krav om, at virksomheden prioritere og arbejder med 7 CSR-parametre:

  • Ledelse
  • Menneskerettigheder
  • Arbejdsforhold
  • Miljøforhold
  • God forretningsskik
  • Forbrugerforhold
  • Lokal samfundsudvikling og -involvering.

Dansk Retursystem er en non-profit miljøvirksomhed, som driver det danske pantsystem. Hver dag henter virksomheden 3,5 millioner flasker og dåser, som tælles, sorteres og sendes til genanvendelse, så de kan blive til nye flasker og dåser. Systemet er så effektivt, at 10 tomme emballager bliver til næsten 10 nye. Tidligere på året kunne virksomheden markere, at der i alt er afleveret og genanvendt 10 milliarder flasker og dåser med pant.